Звіт

директора Тернівського НВК

«ЗОШ І-ІІ ст.(ясла-садок) « Сонечко»Харківської районної ради Харківської області

Герасимової НаталіїЛеонідівни

за 2018-2019 навчальний рік

Вступ

Навчальний заклад підпорядковується відділу освіти Харківській РДА та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства.

У 2018-2019 навчальному році роботу НВК було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту» , «Про загальну освіту» (зі змінами), Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» положень Національної доктрини розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію комплексної програми розвитку освіти, державних регіональних програм у галузі освіти, ознайомлення з матеріалами позитивного досвіду європейських країн щодо якісної освіти дітей, створення умов щодо «Нової української школи», обговоренняінших чинних законодавчих і нормативно-правових документів, що стосуються загальної середньої освіти.

Головним завданням соціально-економічної політики України в галузі освіти є модернізація начально-виховного процесу з метою досягнення нової якості загальної освіти.

Завдання школи – створити такі передумови, які б давали можливість навчати дітей якісно і цікаво, забезпечували розвиток національно-свідомої та креативної особистості.

Практична діяльність навчально-виховного комплексу у 2018-2019 н. р. побудована згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який в цілому охоплює усінапрями діяльності тавнутрішніми нормативними документами, що регламентують діяльність закладу:

- статут НВК ;

-правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборамитрудового коллективу;

- посадові інструкції працівників НВК, які включають розділ «охорона праці».

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів та вихованців у НВК, Конвенції ООН "Про права дитини".

Система методичної роботи у 2018-2019 навчальному році передбачала :

•аналітико-прогностичну діяльність;

•навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

•удосконалення методичної майстерності та культури педагогіч­них працівників.

Стан та розвиток шкільної мережі

На виконання ст.. 53 Конституції України, ст..35 Закону України «Про освіту», ст.6 « Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку спостерігаємо вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території села Тернова вплинуло й на шкільну мережу.

Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюємо контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, збираємо довідки-підтвердження про навчання, перевіряємо списки дітей шкільного віку, складаємо відповідні звіти за встановленою формою. Загальне зменшення кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, що призводить до малої наповнюваності класів, до зменшення педагогічного навантаження вчителів. Однак існує тенденція до стабільної кількості учнів НВК, оскільки подано заяв щодо вступу до 1 класу також 5.

Усі класи з російською мовою навчання. Згідно нового Стандарту освіти інформатика вивчається у всих класах (окрім першого).

У 2018-2019н.р.у НВК продовжив свою роботу гурток «Художнього мистецтва у шкільному підрозділі» та гурток Фантазери» у дошкільному підрозділі

На базі НВК працює секція «Футбол».

Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 року №646 педагогічним колективом НВК проведена певна робота щодо уточнення первинних списків дітей шкільного та дошкільного віку.Постійно здійснюється перевірка явки дітей на навчання у НВК. Із систематичним записом в журналі відвідування.

Для отримання базової середньої освіти станом на 26.05.2019 року охоплено 100% дітей шкільного віку. Для залучення дітей і підлітків шкільного віку до навчання, попередження випадків бродяжництва школою вжито дієвих заходів щодо своєчасного виявлення таких дітей. Для розв’язання цієї проблеми педагогічним колективом проводиться постійний контроль за місцем знаходження кожного школяра.

В результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації НВК проводиться систематичний облік, пропущених уроків. За 2018-2019 н.р. було відвідано 2 сім’ї пільгових категорій, але особлива увага приділялась окремим сім’ям, з якими проводилися неодноразові бесіди, консультації щодо належного піклування про власних дітей, складено __ актів обстежень житлова-побутових умов.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі проводиться робота щодо впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. У НВК працює кабінет інформатики, але не достатньо обладнаний комп’ютерною технікою (3 комп’ютера.), є вихід у світові інформаційні мережі.

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в Інтернет.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано (за рахунок ущільнення матеріалу), варіативна складова реалізована повністю.

Протягом 2018–2019 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно до річного плану роботи НВК та Положення про бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпеченість підручниками: 100%

Організація харчування учнів у НВК.

Здоров’я наших дітей залежить в першу чергу від якісного харчування . У НВК діє заборона на вживання чіпсів, сухариків і т.д. Питання гарячого харчування для учнів та вихованців завжди знаходиться під пильним контролем. Їдальня розрахована на 50 посадочних місць.

У харчоблоці навчального закладу є необхідне технологічне обладнання для приготування якісних страв: електроплита -3шт., електросковорідка - 1 шт., бак для підігріву води 1 шт. Усе у робочому стані. Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням.

. У 2018 -2019 н.р. 100 % учнів 1-4 класів ат вихованців дошкільного підрозділу охоплено гарячим харчуванням за кошти районного відділу освіти

Організаціядіяльності навчального закладу повинна бути дієвою, результативною і звичайно безпечною . Збереження і зміцнення здоров’я дітей – пріоритетний напрямок навчально- виховного процесу . Головною метою роботи НВК щодо попередження дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам є створення навичок здорового способу життя; виховання власної обережності учнів та вихованців; збереження повноцінного фізичного розвитку дітей

У закладі постійно проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з профілактики травматизму серед дітей:

розгляд питань на батьківських зборах.

єдині виховні години з питань безпеки життєдіяльності,

первинні та цільові інструктажі щодо безпечного поводження біля водоймищ, на дорогах міста, запобігання травмування дітей у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій

Тижні безпеки життєдіяльності

Під час Тижня проводиться ряд заходів щодо профілактики і запобігання дорожньо-транспортного травматизму та вивчення правил дорожнього руху.

Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів із техніки безпеки на уроках трудового навчання, фізичної культури, у кабінетах інформатики, хімії, біології та інших. З метою створення умов безпечного перебування учнів у закладі організовано чергування учнів та вчителів під час перерв.

2018-2019 н.р. жодного нещасного випадку під час навчально-виховного процесу та побутового травматизму зафіксовано не було.

Класні керівники систематично збирають відомості про місцезнаходження учнів у канікулярний час,обов'язково проводять інструктажі з безпеки життєдіяльностіперед проведенням заходів за межами школи, з електробезпеки, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами, безпечної поведінки в побуті, а також на воді та льоду .

На уроках з предмету «Основи здоров'я» приділяється належна увага щодо виховання навичок відповідального ставлення до власного здоров'я, проводяться уроки з виконанням практичних завдань стосовно формування знань з різних видів безпеки, охорони здоров'я, учні вчаться надавати першу домедичну допомогу при нещасних випадках.

Кожен випадок травмування учнів фіксується у журналах обліку травм відповідного зразка, проводяться службові розслідування за випадками травмування. Питання про травматизм учнів розглядається на нарадах при директорі, батьківських зборах.

Адміністрація НВК та педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо збереження здоров’я та щоденного харчування учнів.

Спортивно-оздоровча робота

На виконання Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 4013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005 р. «Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступу до якісної освіти», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті (347/2002), Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» (963а/98) та з метою зміцнення здоров’я запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді педагогічним колективом проведено роботу направлену на виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, формування у дітей навичок здорового способу життя, оптимізації режиму навчально – виховного процесу, активізації фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи .

Забезпечити виконання даних програм дозволить спортивний зал на 181 кв.м. та наявність спортивного інвентарю.

Всі учні 1-7 класів та вихованці дитсадка пройшли медичний огляд спеціалістами ЦРЛ . З метою збереження фізичного і психічного здоров’я школярів вчителями розроблено листи здоров’я, де зазначаються патологічні захворювання кожної дитини, група по фізвихованню. Знаходяться ці листи в класних журналах. Учні, які за підсумками медогляду потрапляють до спеціальної медичної групи, під час уроків фізичної культури виконують вправи відповідно до їх стану здоров’я.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, шкільної спартакіади проводились. З метою всебічного розвитку учнів проводився Олімпійський тиждень під час якого було проведено єдиний Олімпійський урок, конкурс малюнків та плакатів, вікторина з історії Олімпійських ігор, спортивні змагання «Веселі старти». В НВК проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.Учні готували повідомлення для виступу на шкільній лінійці, приймали активну участь у уроках - тренінгах з основ здоров’я, створювали презентації за темами, малювали малюнки.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання . У НВК створено всі умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами та програмами. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором НВК. До проведення індивідуальних занять залучали вчителів із відповідною педагогічною освітою. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами та доповненнями). Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

Положення про індивідуальне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2001 р. № 797 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" було організовано індивідуальне навчання для дитини 1 класу.

На підставі документів:

заяви батьків;

копії свідоцтва про народження дитини;

наказу по школі;

розкладу уроків;

графіку роботи вчителів індивідуального навчання

Навчальний рік Кількість учнів Прізвище учня Клас Кількість годин навчання Ступінь інвалідності
2018-2019 1 Мельничук Д.С. 2 5 відсутня

Через малу наповнюваність класів організовано навчання за індивідуальною формою для учениці 2 класу відповідно до наказу МОН №8 від12.01.2016року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання для загальноосвітніх навчальних закладів».

Результати навчальних досягнень

У НВК навчається 21 учень у 1-7 класів та 15 вихованців дитячого садка.

Державна підсумкова атестація у 2018-2019 н.р. у 4-му класіпройшла організовано та показала наступні результати:

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

Навчальний предмет Кількість учнів 4 класів Складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий 1-3 бала середній 4-6 балів достатній 7-9 балів високий 10-12 балів
1 Українська мова (інтегрована письмова робота з української мови та літературного читання) 4 4 0 0 5 1
2 Математика 4 4 0 1 4 1
№ з/п Прізвище та ім'я учня Літературне читання Математика Українська мова
1 Волков Олександр 10 9
2 Дєригуз Дмитро 7 7
3 Тєлєгін Валерій 8 5
4 Ковальов Микита 4 8

Кадрове забезпечення

Роботу навчального закладу спрямовано на виконання Комплексної програми розвитку освіти та на удосконалення національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

2018-2019 н.р. 9 педагогічних працівники з них 2 педагога перебуває у відпустці по догляду за дитиною, музичний керівник дитячого садка – 0,25 ставки, бібліотекар –10% від ставки, 1 вихователь дитячого садка ..

КІЛЬКІСНО – ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчальний рік Кількість педпрацівників Вища категорія І категорія ІІ Спеціаліст
2018-2019 10 1 4 2 3

У НВК працює 10 педагогічних працівників учителів, з яких мають вищу освіту –9 осіб, 1 педагог незакінчену вищу.

Методична робота

Методичну роботу спрямовано на підвищення рівня компетентності вчителів, удосконалення фахової майстерності, надання практичної допомоги педагогічним працівникам щодо розвитку їхнього творчого потенціалу. Організаційно-методичну роботу спрямовано на різнорівневу реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання, Національної стратегії розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України, методичних рекомендацій відділу освіти Харківської районної державної адміністрації.

Методична робота проводиться за індивідуальними та груповими формами роботи: педагогічні ради, предметні методичні об’єднання та індивідуальні консультації молодих педагогів.

У 2018-2019н.р. навчальний заклад розпочав роботу над новою науково-методичною проблемою. « Створення освітнього середовища на основі Нова українська школа- цн школа для життя ХХІ століття» , яка реалізується поетапно.

У 2018-2019 н.р. теоретичне обґрунтування, вивчення науково-методичної проблеми, яка спрямована на виконання таких завдань:

ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо вивчення проблеми ;

опрацювання науково-методичної літератури;

створення ініціативної групи з планування системи заходів;

підвищення методичної, інформаційної, загальної культури педагогічних працівників;

методична підготовка вчителів за інноваційними технологіями;

надання практичної, методичної допомоги вчителям;

удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

удосконалення системи пошуку та розвитку обдарованих дітей;

вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду щодо даної проблеми.

Методична робота в НВК зосереджена на роботі методичних об’єднань:

МО вчителів початкових класів та вихователів дитячого садка (керівник Іванова І.М.)

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Гажур О.Д.)

МО вчителів природничо-математичного циклу ( керівник Дронова Н.О.)

МО класних керівників (керівник Кльокта О.В.)

Тематика основних педагогічних рад 2018-2019 н.р.

«Про роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовного та морального світогляду»

« Про ефективні прийоми виховання національно свідомої особистості»

«Про сучасні підходи до національно- патріотичного виховання»

Усі методичні об’єднання мають річні плани роботи і проводять засідання відповідно до графіка. Слід зазначити, що тематика засідань відповідає проблемі, над якою працює НВК.

В їх роботі використовувалися такі форми роботи як презентації, майстер-класи, дискусії, обговорення в загальному колі, тренінги, де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання, визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі проводиться робота щодо впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність.

Також продовжилася робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання:

створення на підставі використання інформативного класу бази електронних напрацювань супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу;

оновлюється шкільний сайт;

Підключено до мережі Інтернет

Учителі НВК йдуть в ногу з часом і широко впроваджують у практику роботи інноваційні технології. Нові інформаційні технології на уроках впроваджують всі педагоги та вихователі навчального закладу.

У НВК ведеться робота з обдарованими дітьми. Постійно учні НВК беруть участь у інтелектуальних та творчих конкурсах:"Колосок", "Кенгуру", знавців української мови ім.. П. Яцика, мовно-літературному ім.. Т. Шенченка.

Учні НВК приймали активну участь у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості « Дивограй», та були нагороджені грамотами та дипломами відділу освіти учениця 7 класу Кєлєшева Мілена, Мельничук вікторія, учень 5 класу Дрокін Сергшій, учень 4 класу Ковальов Микита у номінації «Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво», та колективи дошкільного та шкільного підрозділу були також нагородженні грамотами відділу освіти .

Атестація педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки. Педагоги НВК відвідують обласні майстер-класи та педагогічні студії.

Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Усі педагоги НВК проходять чергову курсову підготовку на базі КВНЗ ХАНО в м. Харкові..

Передовий педагогічний досвід фіксується у процесі внутрішкільного контролю у міжатестаційний період за 5 років. Під час виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду здійснюється: планування вивчення досвіду роботи вчителя, проводяться бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи, анкетування, відвідування й аналіз різних форм організації навчально-виховного процесу, проводяться контрольні, практичні та лабораторні роботи, аналіз учнівських робіт, вивчення педагогічної документації. На основі зібраного матеріалу проводиться педагогічний аналіз зібраного фактичного матеріалу.

У 2018-2019 н.р. –

- атестація вчителя біології та хімії Дронової Наталії Олександрівни на підтвердження раніше присвоєній категорії «Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії», та позачергово вчителя фізичної культури Руденко Олександра Сергійовича – присвоєння кваліфікаційної категорії « Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії».

Виховна робота, самоврядування, національно-патріотичне виховання.

Серед пріоритетних напрямків виховної роботи колективу НВК є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно розвиненої, із свідомою патріотичною позицією громадянина України.

У НВК постійно проводяться заходи патріотичного спрямування, які сприяють національній самоідентифікації учнів:

-пам’ять героїв Крут,

-День української писемності та мови,

-пам'ять жертв Голодомору «Україна пам’ятає, світ визнає»,

-День Соборності України та ін.

-День пам’яті Небесної сотні;

-День вишиванки.

- Створено стенди щодо національно-патріотичного спрямування.

Дитячий садок

Унавчально-виховному закладі діє ясла- садок « Сонечко»

Дитячий садок розміщується на 1 поверсі і має ігрову кімнату, спальню, яка розрахована на 20 ліжко-місць .

Кількісний склад дитячого садка:

2018-2019н.р. – 15 вихованців.

Напрям роботи дитячого садка: « Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку».

Вихователі дитячого садка цілеспрямовано працюють на розвиток національної культури, проводять тижні безпеки життєдіяльності, заходи щодо національно –патріотичного виховання

Фінансово-господарська діяльність

2018-2019 н.р..

Позабюджетні надходження :

Сільська рада –7172,08 грн. - новорічні подарунки;

Тов «Рассвет» -2325,00 грн. - новорічні подарунки;

ТОВ «Престиж» - 3240,00 грн. - новорічні подарунки.

Благодійна допомога спонсорів (ТОВ «Рассвет»)– 10000,00 грн. заміна дверей.

Сільська рада – встановленно 32, 84 м .кв. Вікон на суму 130, 834 грн.

Придбано обладнання на кухню на суму - 19779, 84 грн.

Благодійна батьківська допомога– 13584,50 грн на придбання гардин, та на суму 24982,82 грн.. – будматеріали на ремонт будівлі .

Пріоритетні завдання НВК в новому навчальному році

В 2019-2020 н.р. педагогічний та учнівський колективи працюватимуть над «Створенням освітнього середовища на принципах « Нова українська школа» та на засадах « Національно-патріотичного виховання в умовах сільської школи» в якій учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, використовуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти на основі національно-патріотичного виховання , тобто формування креативної особистості, здатної до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Така організація роботи потребує запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі, впровадженню педагогічних технологій, які створюють сприятливі умови для вирішення даного питання:

інтерактивні технології розвивають комунікативні навички та активність;

проектні технології, створюють можливості для самостійних досліджень;

тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливості експериментувати у сфері національно-патріотичного виховання;

проекти у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань.

Системний моніторинг освітнього рівня учнів;

Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання народознавчих традицій;

Підвищення рівня педагогічної майстерності через проведення методичнихзаходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів, щодо впровадження елементів національно-патріотичного виховання на уроках;

Стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створенняатмосфери пошуку.

Удосконалювати систему роботи вчителів та вихователів у контексті роботи над проблемою

Кiлькiсть переглядiв: 230